Δεοντολογία Λογιστών – Βασικές Αρχές

  • By admin
  • Δημοσιεύτηκε στις

 

Η δεοντολογία των λογιστών είναι κάτι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Σύμφωνα με το άρθρο 3 για τις θεμελιώδεις αρχές άσκησης επαγγελματος ενας λογιστής πρέπει να έχει σε υψηλό βαθμό:

Ακεραιότητα

Καθημερινά ενας λογιστής έχει να κάνει με συναλλαγές, ανθρώπους και προβλήματα που πρέπει να λύσει. Η ευθύτητα και η ειλικρίνεια πρέπει να τον διακατέχει σε όλες τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές σχέσεις.  Εαν για λόγους πρόσκαιρους η για να επωφεληθεί δεν έχει αυτό το ηθικό προτέρημα τότε ότι έχει χτίσει σε μια 20 ετια μπορεί έυκολα να καταρεύσει σε μια ημέρα..

Αντικειμενικότητα

Δεν πρέπει να είναι προκατειλημμένος με πρόσωπα και πράγματα και να μην έχει εμπάθειες. Τα νούμερα γνωρίζουν και ειναι ρεαλιστικά και δεν χρειάζονται εξάρσεις και συναισθηματικοί προιδεασμοί. Επίσης για να είναι αντικειμενικός και να αναπτύξει ενα καλό όνομα μια καλή φήμη στην αγορά δεν πρέπει να επιτρέπει τη σύγκρουση συμφερόντων η να επηρεάζεται απο άλλους και να είναι ελέγχων και ελεγχόμενος που αποτελεί κάτι που αναιρεί την επαγγελματική η εμπορική κρίση.

Επαγγελματική επάρκεια και δια βίου μάθηση

Να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση των επαγγελματικών γνώσεων με ειδικά σεμινάρια λογιστικής, φοροτεχνικά σεμινάρια για τη διατήρηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο επίπεδο που απιτείται για να διασφαλιστεί ο πελάτης.  Στην περίπτωση που ο λογιστής είναι έμμισθος υπάλληλος σε κάποια εταιρεία πρέπει να συνεργαστεί με τον εργοδότη του για να παρακολουθήσει σεμινάρια για λογιστές, ΕΛΠ σεμινάρια για να συμβαδίσει με τις τρέχουσες εξελίξεις στην νομοθεσία, την πράξη και τις τεχνικές.

Εχεμύθεια

Εχεμύθεια Λογιστών

Ενας λογιστής είναι ενα πολύ σημαντικό πρόσωπο σε μια επιχείρηση. Γνωρίζει πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις και εμπορικά μυστικά. Γνωρίζει τι κερδίζει η κάθε επιχείρηση και είναι καθημερινά δέκτης σημανττικών πληροφοριών και συναλλαγών. Είναι επιτακτική ανάγκη να τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και να μην αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία σε τρίτους χωρίς την κατάλληλη και ειδική αρμοδιότητα και εαν δεν υπάρχει νομικό η επαγγελματικό δικαίωμα να μην πεί σε κανένα πληροφορίες που ηρθαν σε γνώση του για προσωπικό ώφελος ή ώφελος τρίτων.

Επαγγελματική Συμπεριφορά

Να έχει επαγγελματική συνείδηση και να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς και να αποφεύγει κάθε ενέργεια που απαξιώνει το επάγγελμα

Κοινωνική Υπευθυνότητα

Να ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα με αξιοπιστία και κοινωνική υπευθυνότητα

 

Το Κέντρο Φορολογικών και Φοροτεχνικών Εφαρμογών κάνει εξειδικευμένα σεμινάρια λογιστικής , πρακτικά σεμιναρια, που επιτρέπουν στους νέους και παλιούς λογιστές να θωρακιστούν πνευματικά κατα την άσκηση τους επαγγελματος τους, να εντοπίζουν και να αξιολογούν τους κινδύνους με βάση τις αρχές που προαναφέραμε και την νομοθεσία αλλά κυρίων να μπορούν να γνωρίζουν και να μην έχουν απλά γνώμη αλλά γνώση του επαγγέλματος τους κάνοντας ενέργειες για την λύση οποιουδηποτε προβλήματος της επιχείρησης. Επίσης η δυνατότητα που έχουν οι μαθητές μας να συμβουλεύονται δια βίου τον Κο Τσαντζαλή με την μεγάλη εμπειρία του τους δίνει ενα πλεονέκτημα ασφάλειας για οποιαδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουν.

 

Share Now

Related Post