Δεοντολογία Λογιστών

Ποια είναι σύμφωνα με το νόμο η δεοντολογία των λογιστών