ΛΟΓΙΣΤΙΚΌ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Ο λογιστής έχει πολλές υποχρεώσεις και πολλές ευθύνες.Χρειάζεται λοιπόν να κάνει συνεχή προσπάθεια για να μένει πάντα ενήμερος, γιατί δυστυχώς στη χώρα μας γίνονται καθημερινά φορολογικές αλλαγές και το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινείται ο λογιστής αλλάζει συνεχόμενα.

Η δημιουργία των σεμιναριών μας έχει στόχο να κάνει τους αποφοίτους ισχυρότερους, ικανότερους και καλύτερους λογιστές. Ο νέος άνεργος λογιστής θα μπορεί να μπεί ευκολότερα στην αγορά εργασίας, με μεγάλη πρακτική εμπειρία θα είναι έτοιμος να ανοίξει δικό του λογιστικό γραφείο. Για τους παλιούς λογιστές τα σεμινάρια λογιστικής  θα τους δώσουν γνώση για πιο εξειδικευμένα ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στη δουλειά τους. Επίσης τα ειδικά πρακτικά  σεμινάρια για τα Ελληνικά λογιστικά Πρότυπα η ΕΛΠ.

Το Κέντρο Λογιστικών και Φορολογικών Εφαρμογών έχει συμπεριλάβει στο ολοκληρωμένο πρακτικό σεμινάριο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Συνεπώς, μετά το κλείσιμο Ισολογισμού και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με το Γ.Λ.Σ. θα ακολουθήσει η σύνταξη του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων με βάσει τα Ε.Λ.Π. Ο εκπαιδευόμενος λοιπόν θα βιώσει στην πράξη τα Ε.Λ.Π., αφού θα δουλέψει επάνω σε πραγματική εταιρεία και όχι θεωρητικά όπως γίνεται σε άλλα σεμινάρια . Εδω οι εκπαιδευόμενοι μας είναι προχωρημένοι λογιστές που έχουν κλείσει ισολογισμό και έχουμε μαθητές μέχρι και 55 ετών.

Οι παραπάνω λόγοι και τα σεμινάρια βοηθούν να διορθωθεί η κακή εικόνα που έχει ο κόσμος για τον λογιστή. Αν αναλογιστεί κανείς, το επάγγελμα του λογιστή είναι ένα επάγγελμα που ενώ δημιουργήθηκε από την ανάγκη μιας επιχείρησης αλλά και γενικότερα μιας ομάδας (ακόμα και ενός νοικοκυριού) να καταγράψει με αριθμούς την οποιαδήποτε δραστηριότητα που παράγει έσοδα ή έξοδα με στόχο να μπορέσει να αντλήσει τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα εκείνα που θα δώσουν ολοκληρωμένη την εικόνα αυτής της δραστηριότητας και θα βοηθήσουν στην λήψη απαραίτητων ενεργειών για να επιτευχθεί ο σκοπός της, έφτασε να αποτελεί αρκετές φορές ένα βραχνά και ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό που να φαντάζει ακόμη και περιττός.

Το λογιστήριο για μία επιχείρηση αποτελεί παραγωγικό κομμάτι, αφού καμία επιχείρηση δεν μπορεί να σταθεί στην εποχή της οργάνωσης και του ανταγωνισμού χωρίς να γνωρίζει τις πηγές και τα δεδομένα της δραστηριότητάς της με απόλυτη ακρίβεια. Και όχι μόνο να τα γνωρίζει αλλά και να μπορεί να τα ομαδοποιεί και να τα συγκρίνει είτε με ανάλογες περιόδους της ίδιας ή με ομοειδών επιχειρήσεων, να τα χωρίζει κατά κλάδο, κατά τμήμα, να τα προϋπολογίζει, να τα ελέγχει και στο τέλος να τα παρουσιάζει με συνοπτική αλλά περιεκτική μορφή στον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο. Χωρίς το λογιστήριο μία επιχείρηση ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα δεν θα μπορούσε να ξέρει εάν κέρδισε ή έχασε.

Γιατί λοιπόν ο λογιστής μεταμορφώνεται από έναν οικονομικό σύμβουλο σε έναν κυνηγό ατελείωτων προθεσμιών, κανόνων και υποχρεώσεων που πληρώνει οποιαδήποτε κρατική βούληση που εκφράζεται με έναν καταιγισμό διατάξεων οι οποίοι υποτίθεται έχουν δημιουργηθεί για την διευκόλυνση των πολιτών και των λογιστών, αλλά στο τέλος το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν ένα τεράστιο όγκο εργασίας, άσκοπο τις περισσότερες φορές, και που ακόμη όταν αυτός τελικά ο όγκος διεκπεραιωθεί, οι ανισότητες μεγαλώνουν;