οικονομολογος αθανασιος τσαντζαλης

Σεμινάρια για λογιστές – Συνέντευξη Αθανάσιου Τσαντζαλή

Mε ποια κριτήρια αποφασίστηκε η δημιουργία των σεμιναριών για λογιστές; Είναι σχεδόν αδύνατον με τα σημερινά δεδομένα να δουλέψει στο λογιστήριο μιας εταιρείας όποιος παίρνει το πτυχίο της οικονομικής σχολής. Τα μαθήματα λογιστικής στο πανεπιστήμιο είναι εκτός αγοράς, θεωρητικά και δεν βασίζονται στο ρεαλισμό και στην πρακτικότητα. Συνεπώς στούς νέους λογιστές επιβάλλεται να παρακολουθήσει πρακτικό (ολοκληρωμένο)…

Tsantzalis | πρακτικά σεμινάρια λογιστικής

Ο καθημερινός αγώνας των λογιστών

Ο λογιστής έχει πολλές υποχρεώσεις και πολλές ευθύνες.Χρειάζεται λοιπόν να κάνει συνεχή προσπάθεια για να μένει πάντα ενήμερος, γιατί δυστυχώς στη χώρα μας γίνονται καθημερινά φορολογικές αλλαγές και το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινείται ο λογιστής αλλάζει συνεχόμενα. Η δημιουργία των σεμιναριών μας έχει στόχο να κάνει τους αποφοίτους ισχυρότερους, ικανότερους και καλύτερους…

Tsantzalis | σεμινάρια λογιστικής

Σεμινάρια για Λογιστές | Η σημαντικότητα των σεμιναρίων

Η είσοδος ενός νέου λογιστή-φοροτεχνικού στους χώρους εργασίας είναι πολύ δύσκολη αν δεν είναι θεωρητικά καλά καταρτισμένος και του λείπει η πρακτική εμπειρία. Τα διάφορα οικονομικά σεμινάρια λογιστικής  που γίνονται κατά καιρούς συντελούν στην ουσιαστική  επιμόρφωση των λογιστών και τους ενθαρρύνουν με κάποιο τρόπο να ασχοληθούν πιο πολύ στην πράξη με την λογιστική αλλά κυρίων να…

Δεοντολογία Λογιστών

Δεοντολογία Λογιστών – Βασικές Αρχές

Με την υπ’ αρίθμ. 57088 /ΔΙΟΕ-1033/18.12.2013 (ΦΕΚ 3314/Β/24.12.2013) Υπουργική Απόφαση, θεσπίστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς και του δημοσίου συμφέροντος. I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός Ο παρών Κώδικας έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των παρεχομένων…