ΛΟΓΙΣΤΙΚΌ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Ο καθημερινός αγώνας των λογιστών

Ο λογιστής έχει πολλές υποχρεώσεις και πολλές ευθύνες.Χρειάζεται λοιπόν να κάνει συνεχή προσπάθεια για να μένει πάντα ενήμερος, γιατί δυστυχώς στη χώρα μας γίνονται καθημερινά φορολογικές αλλαγές και το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να κινείται ο λογιστής αλλάζει συνεχόμενα. Η δημιουργία των σεμιναριών μας έχει στόχο να κάνει τους αποφοίτους ισχυρότερους, ικανότερους και καλύτερους…