ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ελ. Λογ. Πρότυπα

Είναι γνωστό ότι από 1/1/2015 και με βάσει τον Ν.4308/2014 θα εφαρμοσθούν τα Ε.Λ.Π. σε κάθε επιχείρηση αδιάφορα αν τηρεί διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία. Το «ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» έχει συμπεριλάβει στο ολοκληρωμένο πρακτικό σεμινάριο και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Συνεπώς, μετά το κλείσιμο Ισολογισμού και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με το Γ.Λ.Σ. θα ακολουθήσει η σύνταξη του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων με βάσει τα Ε.Λ.Π.
Ο εκπαιδευόμενος λοιπόν θα βιώσει στην πράξη τα Ε.Λ.Π., αφού θα δουλέψει επάνω σε πραγματική εταιρεία και όχι θεωρητικά όπως γίνεται σε άλλα σεμινάρια .

Διάρκεια 20 ώρες

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1) Προσαρμογή αποσβέσεων παγίων

2) Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

3) Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

4) Αναβαλλόμενη φορολογία από επανεκτίμηση ακινήτων στην εύλογη αξία

5) Αναβαλλόμενη φορολογία από προσαρμογή αποσβέσεων

6) Αναβαλλόμενη φορολογία από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων και πρόβλεψη αποζημίωσης προσώπων

7) Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου

8) Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων (επανεκτίμηση ακινήτων στην τρέχουσα αξία)

9) Προσαρμογή τακτικού αποθεματικού βάσει κερδών Ε.Λ.Π.

9α) Λογιστικές εγγραφές

10) Ισολογισμός και αποτελέσματα με βάσει τα Ε.Λ.Π.

11) Σύνδεση λογιστικού σχεδίου (Ε.Λ.Π.) με Ισολογισμό (Ε.Λ.Π.)

12) Κατηγοριοποίηση οντοτήτων

13) Ανάλυση ορισμών

 

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close