ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκεντρωτικές

Απαιτείται πλήρης ανάλυση σε ό,τι αφορά τις βεβαιώσεις αποδοχών(μισθωτών, αμοιβών τρίτων, ελευθερίων επαγγελμάτων) καθώς και πλήρης ανάλυση των συγκεντρωτικών καταστάσεων (πελατών και προμηθευτών), ούτως ώστε ο λογιστής να γνωρίζει τι θέλει το TAXIS. Όταν κάποιος δεν γνωρίζει τις διατάξεις η δουλειά του γίνεται μηχανικά και καθίσταται επιρρεπής στο λάθος και συνεπώς στην επιβολή προστίμων.

Διάρκεια 8 ώρες

ΕΝΑΡΞΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2018

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (8 ώρες)

  1. Βεβαιώσεις αποδοχών και προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ)
  2. Βεβαιώσεις ειδοδημάτων και δήλωση απόδοσης του φόρου)
  3. Βεβαιώσεις αμοιβών και δήλωση απόδοσης του φόρου)
  4. Συγκεντρωτικές Πελατών και Προμηθευτών (με πλήρη ανάλυση)