ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Εισόδημα

Περιλαμβάνει όλο το φάσμα της Φορολογίας Εισοδήματος (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ε1, Ε2, Ε3 κ.λπ.). Όλα αυτά γίνονται επάνω στα Έντυπα, με αναλύσεις και λογιστικές εγγραφές.

Διάρκεια 101 ώρες

ΕΝΑΡΞΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2018

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (101 ώρες)

  1. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (35 ώρες)
  2. Ο.Ε., Ε.Ε., Ε3(16 ώρες για Β’ και Γ’ ΚΒΣ)
  3. Ε1 και Ε9 (50 ώρες)