ομαδα λογιστων

Εργατικά

Ο λογιστής πρέπει να γνωρίζει όλη την τρέχουσα δουλειά επάνω στα εργατικά (πρόσληψη, κατάσταση προσωπικού πλήρη ανάλυση της μισθοδοσίας, δώρα, άδειες, καταγγελία σύμβασης κ.λπ.). Για τις ειδικές περιπτώσεις μπορεί να απευθύνεται στο Εργατικό Δίκαιο. Η εκπαίδευση γίνεται αποκλειστικά επάνω στα έντυπα με πλήρη ανάλυση των διατάξεων. Για παράδειγμα, πρέπει ο λογιστής να γνωρίζει πρώτα πως γίνεται η μισθοδοσία χειρόγραφα και μετά να πάει στην μηχ/ση. Δεν εμπιστευόμαστε απευθείας το πρόγραμμα της μηχ/σης, αν πρώτα δεν το τεστάρουμε.

Διάρκεια 21 ώρες

ΕΡΓΑΤΙΚΑ (21 ώρες)

  1. Αναγγελία πρόσληψης
  2. Κατάσταση προσωπικού
  3. Μισθοδοσία (πλήρης ανάλυση)

(α) Βασικός μισθός

(β) Πρόσθετη αμοιβή

(γ) Υπερεργασία

(δ)Υπερωρίες

(ε) Νυχτερινά- bonus

(στ) ΦΜΥ

(ζ) Εισφορές ΙΚΑ και Επικουρικά

(η) ΑΠΔ

  1. Άδεια και επίδομα αδείας
  2. Δώρο Πάσχα και Δώρο Χριστουγέννων
  3. Part-time απασχόληση
  4. Εκ περιτροπής απασχόληση
  5. Καταγγελία συμβάσεως (αποζημίωση)
  6. Εργόσημο

Μπορεί κάποιος μετά την παρακολούθηση ενός πρακτικού σεμιναρίου να ανοίξει λογιστικό γραφείο;

Αυτό το ερώτημα διατυπώνεται από το μεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων. Η απάντηση έχει ως εξής:

α) Όταν ένας συνάδελφος παρακολουθήσει ένα ολοκληρωμένο πρακτικό σεμινάριο διάρκειας 12-14 μηνών, μπορεί άνετα να καλύψει όλες τις ανάγκες του λογιστικού
γραφείου (λογιστικά και φοροτεχνικά).

β) Όταν όμως το σεμινάριο αυτό είναι διάρκειας 2-3 μηνών, είναι καλύτερα να μην το τολμήσει διότι θα εκτεθεί ανεπανόρθωτα, με αποτέλεσμα να χάσει την εμπιστοσύνη των πελατών του (λόγω σοβαρής έλλειψης γνώσεων).