Ελληνικα λογιστικα προτυπα

Είναι γνωστό ότι από 1/1/2015 και με βάσει τον Ν.4308/2014 θα εφαρμοσθούν τα Ε.Λ.Π. σε κάθε επιχείρηση αδιάφορα αν τηρεί διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία. Το «ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» έχει συμπεριλάβει στο ολοκληρωμένο πρακτικό σεμινάριο και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Συνεπώς, μετά το κλείσιμο Ισολογισμού και την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με το Γ.Λ.Σ. θα ακολουθήσει η σύνταξη του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων με βάσει τα Ε.Λ.Π. Ο εκπαιδευόμενος λοιπόν θα βιώσει στην πράξη τα Ε.Λ.Π., αφού θα δουλέψει επάνω σε πραγματική εταιρεία και όχι θεωρητικά όπως γίνεται σε άλλα σεμινάρια .

Διάρκεια 20 ώρες