Tsantzalis | πρακτικά σεμινάρια λογιστικής

Πλήρες φοροτεχνικό

Περιλαμβάνει Φ.Π.Α., Φορολογία Εισοδήματος, Εργατικά και Συγκεντρωτικές Καταστάσεις. Χωρίς τέλεια κατάρτιση επί όλων των φοροτεχνικών θεμάτων, ο λογιστής δεν πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα, διότι η επιχείρηση θα κινδυνεύει διαρκώς από την επιβολή προστίμων.

Διάρκεια 240 ώρες

α) ΦΠΑ (ώρες 110)

 1. Ανάλυση Δήλωσης ΦΠΑ
 2. Συναλλαγές με περιοχές που έχουν μειωμένο συντελεστή
 3. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές (Intrastat και Listing)
 4. Πωλήσεις από απόσταση
 5. Δώρα, δείγματα, αυτοπαράδοση, κενά (εγγυοδοσία), παραγγελιοδόχοι
 6. Φορολογικοί αντιπρόσωποι
 7. Αγορές πάγιου εξοπλισμού(καινούριων μηχ/των κ.λ.π.) από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές ξενοδοχειακές και αγροτικές επιχειρήσεις, με την Π.2869/87 (μη καταβολή ΦΠΑ)
 8. Τροποποιητικές δηλώσεις
 9. Πράξεις λήπτη
 10. PRORATA
 11. Πρακτορεία ταξιδίων (πακέτα)
 12. Πωλήσεις αυτοκινήτων μεταχειρισμένων (βάσει του 36α)
 13. Διακανονισμός Παγίων
 14. Αυτοπαράδοση

β) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (100 ώρες)

 1. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (35 ώρες)
 2. Ο.Ε., Ε.Ε., Ε3(15 ώρες για Β’ και Γ’ ΚΒΣ)
 3. Ε1 και Ε9 (50 ώρες)

γ) ΕΡΓΑΤΙΚΑ (20 ώρες)

 1. Αναγγελία πρόσληψης
 2. Κατάσταση προσωπικού
 3. Μισθοδοσία (πλήρης ανάλυση)

(α) Βασικός μισθός

(β) Πρόσθετη αμοιβή

(γ) Υπερεργασία

(δ)Υπερωρίες

(ε) Νυχτερινά- bonus

(στ) ΦΜΥ

(ζ) Εισφορές ΙΚΑ και Επικουρικά

(η) ΑΠΔ

 1. Άδεια και επίδομα αδείας
 2. Δώρο Πάσχα και Δώρο Χριστουγέννων
 3. Part-time απασχόληση
 4. Εκ περιτροπής απασχόληση
 5. Καταγγελία συμβάσεως (αποζημίωση)
 6. Εργόσημο

δ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (10 ώρες)

 1. Βεβαιώσεις αποδοχών και προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ)
 2. Βεβαιώσεις ειδοδημάτων και δήλωση απόδοσης του φόρου)
 3. Βεβαιώσεις αμοιβών και δήλωση απόδοσης του φόρου)
 4. Συγκεντρωτικές Πελατών και Προμηθευτών (με πλήρη ανάλυση)

EXTRA ΠΑΡΟΧΕΣ

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχονται τα εξής:

α) Μπορεί ο κάθε συνάδελφος να παρακολουθήσει πάλι σε επόμενα σεμινάρια (όσες φορές θέλει) επί μέρους μαθήματα (π.χ. Κλείσιμο Ισολογισμού, Φ. Εισοδήματος Α.Ε.  κ.λ.π.) δωρεάν

β) Σε κάθε αλλαγή του Υπ. Οικονομικών μπορεί να έρχεται να παρακολουθεί αυτό που τον αφορά δωρεάν

γ) Μπορεί να επικοινωνεί με τον κύριο Τσαντζαλή 12-3 μ.μ. (καθημερινά) και να ρωτάει ό,τι πρόβλημα έχει (Λογιστικό ή Φοροτεχνικό) δωρεάν (εφ’ όρου ζωής)

Μπορεί κάποιος μετά την παρακολούθηση ενός πρακτικού σεμιναρίου να ανοίξει λογιστικό γραφείο;

Αυτό το ερώτημα διατυπώνεται από το μεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων. Η απάντηση έχει ως εξής:

α) Όταν ένας συνάδελφος παρακολουθήσει ένα ολοκληρωμένο πρακτικό σεμινάριο διάρκειας 12-14 μηνών, μπορεί άνετα να καλύψει όλες τις ανάγκες του λογιστικού
γραφείου (λογιστικά και φοροτεχνικά).

β) Όταν όμως το σεμινάριο αυτό είναι διάρκειας 2-3 μηνών, είναι καλύτερα να μην το τολμήσει διότι θα εκτεθεί ανεπανόρθωτα, με αποτέλεσμα να χάσει την εμπιστοσύνη των πελατών του (λόγω σοβαρής έλλειψης γνώσεων).

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΟΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΔΙΑΡΚΕΣ FEED BACK ΤΩΝ ΑΚΡΟΑΤΩΝ

Το φοροτεχνικό σεμινάριο που παρακολούθησα στον κ.Τσαντζαλή μου έδωσε την ευκαιρία να συμπληρώσω και να επεκτείνω τις γνώσεις μου στη λογιστική. Μάλιστα, μέσα σε μια εβδομάδα μπόρεσα με την καθοδήγησή του να οργανώσω και να ταξινομήσω τις γνώσεις που αποσπασματικά και επιφανειακά είχα λάβει από την προηγούμενη εμπειρία μου στα λογιστικά γραφεία. Ωστόσο, «αιχμή του δόρατος» του συγκεκριμένου σεμιναρίου αποτελεί το διαρκές feed back των ακροατών με τις ραγδαίες και αλλεπάλληλες αλλαγές που συντελούνται σήμερα σε φορολογικό επίπεδο. Η διαρκής αυτή επανατροφοδότηση μου δημιούργησε ένα αίσθημα ασφάλειας απέναντι σε οποιοδήποτε απαιτητικό και ανήσυχο πελάτη που θεωρεί το λογιστή καταφύγιο για οποιαδήποτε απορία του. Τέλος, το επικοινωνιακό κλίμα μέσα στην αίθουσα δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για την επίλυση οποιωνδήποτε αποριών είχα σχετικά με τα λογιστικ

(1 Αξιολόγηση)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΟΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΔΙΑΡΚΕΣ FEED BACK ΤΩΝ ΑΚΡΟΑΤΩΝ

Το σεμινάριο που παρακολούθησα στον κ.Τσαντζαλή μου έδωσε την ευκαιρία να συμπληρώσω και να επεκτείνω τις γνώσεις μου στη λογιστική. Μάλιστα, μέσα σε μια εβδομάδα μπόρεσα με την καθοδήγησή του να οργανώσω και να ταξινομήσω τις γνώσεις που αποσπασματικά και επιφανειακά είχα λάβει από την προηγούμενη εμπειρία μου στα λογιστικά γραφεία…