ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Χειρόγραφο σύστημα

Ο λογιστής είναι απαραίτητο να περάσει πρώτα από χειρόγραφο σύστημα για να καταλάβει την τέχνη της λογιστικής. Για παράδειγμα στο κλείσιμο Ισολογισμού γίνεται ανάλυση σε κάθε Εγγραφή Ισολογισμού και έτσι αντιλαμβάνεται σε βάθος τι ακριβώς συμβαίνει.

100 ώρες

ΕΝΑΡΞΗ 4 ΜΑΪΟΥ 2018

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  1. Παρασταστικά (Ανάλυση διατάξεων ΚΒΣ)
  2. Ανάλυση Λογαριασμών Γ.Λ.Σ.

(προσαρμοσμένο στο αντικείμενο της εταιρείας)

  1. Καταχώρηση (με πραγματικά βιβλία και παραστατικά)
  2. Κλείσιμο ισολογισμού με δύο τρόπους (με βάσει το Γ.Λ.Σ. και με τα Ε.Λ.Π.)

 

Σημείωση

  1. Η εταιρεία θα είναι βιομηχανία με νομική μορφή ΕΠΕ και αντικείμενο παραγωγή χυτών (σιδηροβιομηχανία). Επιπλέον θα έχει και εμπορικό κλάδο.
  2. Όλο το υλικό (παραστατικά, βιβλία κ.λ.π.) δίδονται από εμάς.
  3. Οι εκπαιδευόμενοι θα καταχωρήσουν και θα κλείσουν ισολογισμό 2 φορές (πρώτα χειρόγραφα και μετά μηχανογραφικά).